مطالب توسط admin

تایید رسمی مسابقات سلام کاپ توسط انجمن رباتیک وزارت ورزش و جوانان

بنا بر تفاهم نامه امضا شده فی ما بین مسابقات سلام کاپ و انجمن بازی ها و ورزش های الکترونیک فدراسیون ورزشهای همگانی  برگزیدگان چهارمین جشنواره و مسابقات سلام کاپ در دو بخش رباتیک علاوه بر دریافت جایزه از طرف مسابقات گواهی تاییدی از این انجمن دریافت خواهند کرد. بنا بر تفاهم نامه امضا شده […]