زنگ پژوهش کلاس سوم

پژوهش با موضوع خوراکی های سالم,با هدف آشنایی فرزندانمان با خوراکی های سالم و ویتامین های مورد نیاز بدن.