گزارش تصویری از برنامه تفریحی خانوادگی درکه

منتظر بچه ها و اولیای کلاس دومی ها سلام بودیم، بعد از یک ربعی همگی به سمت محل استقرارمون حرکت کردیم.
یک ساعت بعد، دورهمی مان شروع شد. هریک از اولیا یک دقیقه وقت داشتند تا در مورد خودشان صحبت کنند، پس از معارفه چهار بازی (سوادآموزی)با هدف تقویت درک شنیداری، حافظه، شمارش، مفهوم جمع و تفریق و آشنایی با کلمات جدید به اولیا معرفی شدبازی پانتومیم دو مرحله ای با هدف( افزایش دایره لغات و بخوانیم) توضیح داده شد و به صورت گروهی با شرکت اولیا انجام شد