گزارش بازدید از موزه هفت چنار

بعد از خوردن صبحانه برنامه ی فعالیت های امروزمان را با بچه ها دوره کردیم،در برنامه ی امروزمان قرار شد که پانتومیم کلمات (حیوانات )را بازی کنیم و هر کدام از بچه ها ماسک یک حیوان را برای خودش درست کند تا در ساعت آخر بازی گروهی مان را با آن ها انجام بدهیم.
-سپس نوبت به اردو رسید و روی صحبتمان در کلاس به آن سمت رفت که موزه هفت چنار چه نوع موزه ای هست ،حیوانات زنده و غیر زنده در آن وجود دارند که همگی واقعی هستند ولی حیوانات غیر زنده (تاکسی درمی)شده اند .
سپس در مورد تاکسی درمی در کلاس گفتگو کردیم.
-ساعت ۹:۴۵ دقیقه آماده حرکت به سمت موزه شدیم در راه دوره کلمات هفته را داشتیم و جمع خوانی شعر جوجه طلایی ،وقتی رسیدیم، بچه ها پس از بازدید از سالن داخلی و کارگاه تاکسی درمی در محوطه ای از حیاط موزه دورهم جمع شدند و بعد از خوردن خوراکی ها کاربرگ مورد نظر به بچه ها توضیح داده شد و حل شد(*و با سپاس از آقای اصغری که با حضورشان ماکت موزه هفت چنار به صورت کامل به بچه ها توضیح داده شد)
پس از بازگشت به مدرسه بچه ها ماسک های خود را به صورت زده و آماده ی بازی گرگم و گله می برم شدند.
*این بازی قدیمی ،به صورت گروهی است و برنده و بازنده ای در آن وجود ندارد ،بعد از اینکه گرگ ها گله را بردند به سمت کلاس برگشتیم و کتاب داستان های (باغ وحش هیولاها/گروفالو و دایناسور عینکی)در کلاس ها خوانده شد.