انتخاب اعضای انجمن اولیا و مربیان

روز دوم آبان ماه اولیای دانش آموزان متوسطه دوره اول آراء خود را اعلام کرده و اعضای انجمن اولیا و مربیان را انتخاب کردند.

این انجمن که پل ارتباطی میان اولیای مدرسه و خانواده دانش‌آموزان است با ۵ عضو کار خود را آغاز کردند.

کاندیداهای این انتخابات خانم‌ها ملیحه خدابخشی، فریبا بحرینی، مریم مرندی، طاهره شکیبایی‌پور، مینا زارعی ، راحله دهقان و  آقایان مصطفی حسینی مقدم، سید عبدالحمید اجتهادی، محمدعلی عصارزادگان و منصور عبدالله‌زاده بودند که از میان ایشان ۵ نفر با رای اولیای دانش‌آموزان انتخاب شدند که اسامی ایشان به شرح زیر است:

۱-    فریبا بحرینی

۲-   منصور عبدالله‌زاده

۳-  سید عبدالمجید اجتهادی

۴-  محمدعلی عصارزادگان

۵-  مصطفی حسینی مقدم

در ادامه تصاویر شمارش آرا توسط دانش‌آموزان با نظارت معاونت اجرایی مدرسه را مشاهده می‌فرمایید.