کارگاه خلاق هوش و ریاضی

به گرامیداشت هفته دانش آموز، در روز دوشنبه ۹۵/۸/۱۷ کارگاه خلاق هوش و ریاضی برای دانش آموزان پایه دهم در مدرسه برگزار گردید.