::.مجموعه دبستان های مدارس سلام.::

دبستان سلام صادقیه

مدیریت: جناب آقای نیک پور

آدرس: فلکه دوم صادقیه، بلوار فردوس شرق، نرسیده به چهارراه مخابرات، پلاک ۱۲۵

تلفن: ۰۲۱ ۴۴۹۶۵۸۳۶

رایانامه: dpss@salam.sch.ir

اطلاعات بیشتر

دبستان سلام شهدای خلیج فارس

مدیریت: جناب آقای امیررضا خوشدل

آدرس: شهرك گلستان، ميدان اتريش، بلوار گلها، ياس پنج، پلاك ۲۰٫

تلفن: ۰۲۱۴۴۷۴۴۹۹۲ – ۰۲۱۴۴۷۴۵۶۰۴

رایانامه: dp22@salam.sch.ir

اطلاعات بیشتر

دبستان سلام همت

مدیریت:جناب آقای علی اشرف

آدرس: تهران، خیابان مخبری(۳۵ متری گلستان)، نرسیده به بزرگراه اشرفی اصفهانی، پلاک ۳۶

تلفن:۴۴۴۳۱۳۷۵

رایانامه: dpsh@salam.sch.ir

اطلاعات بیشتر

دبستان سلام شاهرود

مدیریت:جناب آقای مهدی بذرکار

آدرس: شاهرود، خیابان خرقانی، خیابان خرقانی هشتم، پلاک ۷،

تلفن:۰۲۳۳۲۲۲۴۲۳۶

رایانامه: info@salamshahrood.ir

اطلاعات بیشتر

دبستان سلام سبز

مدیریت: سرکار خانم صفاری

آدرس:بزرگراه حکیم، خیابان پیامبر مرکزی، خیابان مطهری، خیابان جواهریان، خیابان زیتون، کوچه ی برادران ضیایی

تلفن: ۴۴۶۹۵۰۳۵۵ – ۴۴۹۵۰۱۵۲

رایانامه: dpss@salam.sch.ir

اطلاعات بیشتر