نوشته‌ها

photo_2016-09-04_09-44-19

INTERNATIONAL BACCAUREAT

دوره IB (سیستم یکپارجه آموزش بین المللی ) با شرکت همکارانی از مدارس موعود ، مصباح و سلام برگزار شد .

ِآی بی چیست؟
‏IB مخفف international baccaureat یک سازمان آموزشی بین المللی است که با هدف ارائه الگوی آموزشی مشترک،استانداردهایی را برای سنین ۱۳-۹ سال ارائه میدهد.

کمک به دانش آموزان در به کارگیری دانش قبلی خود جهت معنادار ساختن دنیای اطرافشان، برانگیختن آنها به کسب تجربه های نو و درنهایت فراهم ساختن زمان و فرصت کافی جهت تأمل بر روی آموخته هایشان و نهادینه ساختن آن می باشد. چنین رویکرد ساختارگرایانه ای به نظرات دانش آموزان و درک آن ها از محیط اجتماعی و طبیعی پیرامونشان احترام می گذارد و همیشه آن ها را تشویق به اصلاح و بازنگری الگوهای مربوط به چگونگی کارکرد جهان اطرافشان می کند.